Årsmøte i Sverresborg fotball

Postet av Sverresborg Fotball den 7. Feb 2023

A picture containing clipart

Description automatically generated

 

Sverresborg Fotball årsmøte

6.mars

Kl 20:00 på klubbhuset, Havsteinbanen

 

  1. ÅPNING, Leder – Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og saksliste – Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
  2. ÅRSBERETNING/ÅRSMELDING 2020 – Styret – SU – Lagene
  3. ØKONOMI/REGNSKAP – Økonomiansvarlig – Regnskap 2022 – Revisjonsberetning – Budsjett 2023
  4. INNKOMNE FORSLAG
  5. MEDLEMSKONTIGENT
  6. ORGANISASJONSPLAN
  7. VALG – Styremedlemmer, revisor, representanter til ting/møter, valgkomite
  8. AVSLUTNING – med enkel servering

 

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøte må være sendt styret innen fredag 17.feb 2023 til post@sverresborgfotball.no 

Foreliggende saksdokumenter vil være tilgjengelige en uke før årsmøtet.

Kun registrerte medlemmer, som har vært medlem i minst en måned, har stemmerett på årsmøtet.

  • Styret -