Klubbhåndbok for Sverresborg Fotball

Oppdatert 23.09.21

SIF-Klubbhåndbok.pdf

Sverresborg fotballs klubbhåndbok Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.
Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben.
Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.
Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for.
I håndboka presenteres klubbens strategi, organisering, målsettinger og tiltak som gjelder for barnefotball (6-12 år), ungdoms- (13-16) og junior-/seniorfotballen (17-senior) på gutte- og jentesiden.
Slik skal klubbhåndboka fungere som et styringsverktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av sportslige tiltak, treneransettelser, utvikling av anlegg og kommunikasjon ut mot klubbens medlemmer.

Takk til Norges Fotballforbund for god inspirasjon i arbeidet med Sverresborg fotballs prosess mot Kvalitetsklubb https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/ Dokumentet er i stadig utvikling.

Denne utgaven ble redigert april 2022.

Innhold i klubbhåndboka (ER UNDER ARBEID)

Sverresborg Fotball
Organisasjonsdata

Sverresborg fotballs visjon, verdier og mål

Visjon
Verdier
Sportslige hovedmål
Sportslige delmål

Klubbens egen lov

Styret
Styreleder

Økonomi

Budsjett

Dugnader

Regnskap

Økonomistyring og kontanthåndtering

Bruk av bankkonto

Lagskasse

Regningsbetaling

Bilgodtgjørelse

Økonomisk ansvar

Innkreving

Kommunikasjon

Rollene

Økonomiansvarlig

Dommernansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

Organisering av lagene

Trenerrollen

Lagleder

Trenerveileder/sportslig leder