Oppstartshelg

I henhold til Trondheim fotballkrets sine retningslinjer ble det i Sverresborg fotball arrangert oppstartshelg  19/8-2023. Arrangementet planlegges og gjennomføres av styret og sportslig ledelse i Sverresborg fotball, i samarbeid med trenerapparatet for foregående 6-årskull.

Det ble i forkant sendt ut informasjon på klubbens sosiale medier.

Hensikten med oppstartshelgen er:

  1. Presentere Sverresborg fotball for foreldrene
  2. Rekruttere trenere og støtteapparat til lagene. Nøkkelen til velfungerende lag er store engasjerte foreldregrupper.
  3. Konkretisere treningstilbud slik at 6-åringen kan begynne treningene høste umiddelbart. I en overgangsperiode skjer dette i treningstiden til foregående 6-årskull.

Gjennomføring av dagen

Tidsplan. Lørdag 10-13.

1.Voksne og barn ønskes velkommen i klubbhuset.

  1. Trenere og spillere går på banen og gjennomfører ei økt
  2. I klubbhuset informerer representanter fra styret og sportslig utvalg om ulike sider ved Sverresborg fotball, så som organisering og verdigrunnlag. Det informeres om alle foreldre må regne med å få oppgaver. Aktuelle trenere informeres om at de får muligheter til grasrottrenerkurs. Det kreves at minst en trener i hver gruppe har slik kompetanse. Det er ønskelig at så mange som mulig har slike kurs
  3. Servering til voksne og barn klubbhuset
  4. Økt 2 på banen, med alle voksne som tilskuere. Gjerne med nyrekrutterte trenere i samarbeid med fjorårets trenere

Oppfølging

Sportslig utvalg følger opp at overgangsperioden fungere etter intensjonen, at både barn og voksne føler seg godt mottatt.