Sportsplan


Styret i Sverresborg fotball er ansvarlig for klubbens sportsplan. Denne følger NFFs regler for barne- og ungdomsfotball, og legger til rette for at Sverresborg skal være en best mulig klubb å være i for alle våre spillere, og på tvers av ulike aldre og ferdighetsnivåer.

Den skal også etterleve de kravene som stilles for at Sverresborg skal kunne regnes som en «Kvalitetsklubb» under NFFs kriterier.

Sportsplanen er et arbeidsdokument som stadig utvikles i tråd med den naturlige utviklingen i klubben, og oppdateres regelmessig.

Ved å trykke på innholdsfortegnelsen nedenfor her, vil du kunne lese alt som er i sportsplanen.

Om sportsplanen

Verdier: Inkludering, samhold, mestring

Sverresborg fotball og trenerkompetanse

Våre virkemidler for å nå vår visjon

Trenerens tilnærming til spiller og lag

Barnefotball 6 – 12 år

Trenervett

 Cup- og turneringsbestemmelser 

Ungdomsfotball 13 – 19 år

Spilletid

Implementering av klubbens verdier og virkemidler i hverdagen

Klubbens hjemmeside 

Spillestilmatrise for Sverresborg Fotball

Treningsledelse

 Kampledelse

 
Revidert 18.10.2021