Miniserien Trondheim Vest er serien for aldersgruppene 7-9 år. Det arrangeres fem kampdager på våren og fem på høsten. Disse kampdagene arrangeres på søndagene i mai/juni og august/september. På høsten arrangeres en kampdag for 6 åringene. Klubbene bytter på å arrangere denne kampdagen.

Astor har ansvaret for gjennomføring av Miniserien. Alle klubbene som deltar arrangerer en kampdag hver per årsklasse. Siste kampdag, vår og høst, er felles for alle årsklasser og arrangerer på Dalgård. Det er utarbeidet en håndbok om Miniserien. Denne oppdateres jevnlig. I håndboka er det informasjon om hvordan, når, hvem, frister, ansvar, osv. Den dekker alle aspektene av Miniserien fra arrangement, banestørrelse, dommerregler, kampdager, osv. Alle som deltar i miniserien er ansvarlig for å sette seg inn i håndboka.

Håndbok miniserien 2020

Følgende informasjonskanaler brukes for Miniserien:

http://miniserientrondheimvest.blogspot.no/

https://www.facebook.com/MiniserienTrondheimvest/

Velkommen til Miniserien Trondheim Vest 2021 - Miniserien Trondheim Vest (cups.nu)

                                                                                   

                                                                                   

Ta kontakt med dagligleder@sverresborgfotball.no inntil miniserie ansvarlig er på plass
Telefon:
E-post: