SportsligSverresborg Fotball er en breddeklubb, som har visjonen «Fotball for alle». Samtidig er det et godt kvalitetsnivå på det som foregår i klubben, både barn, ungdom og voksne. 

For sesongen 2023 skal senior dame spille i 4.divisjon og senior herre spiller i 4.divisjon. Vi gleder oss til mange spennende kamper i år. Vi vil forsøke å annonsere i ulike fora om når det foregår kamper på Havsteinbanen. Slik håper vi at det skal bli enkelt å følge med den kampaktiviteten som foregår.  Vi er også stolte over at vi har to seniorlag på herresiden hvor det ene spiller i 4.divisjon, samt at vi har et lag i 6.divisjon hvor man kan være med om man ønsker et mer lavterskeltilbud. Samme har vi også på damesiden hvor det er et lag i 4.divisjon med ambisjoner om opprykk. 

Vi er likevel aller mest stolte av at vi har et tilbud til fotballspillere i alle aldre, både på jente- og guttesiden. Enkelte årganger har den siste tiden vært utfordrende å opprettholde tilbud for, men de som vil får være med annet alderstrinn.

Målsettingen til Sverresborg Fotball er å ha lag på hvert eneste årstrinn, fra skolestart og helt opp til senior, dette lykkes vi stort sett med, og vil jobbe målrettet for å klare dette enda bedre i årene som kommer. 


Vi synes dette er ganske unikt for en bydelsklubb, og registrerer at mange klubber ikke evner å få til dette å vi håper at dette bidrar til at vi blir en robust og populær klubb framover.   

Til sammen er vi ca. 450 fotballspillere i klubben. Ferdighetsnivået er i et bredt spekter, noe vi synes er fint når målsettingen er at vi skal ha det gøy i lag

Hvis du har noe på hjertet om det sportslige tilbudet i Sverresborg Fotball må du gjerne ta kontakt med sportslig leder i klubben.

Martin Svarva kan nås på telefon 99690407 eller på sportsligleder@sverresborgfotball.no