Aktivitetsavgift

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben kan vedta ulike typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom, voksne.  Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

 

Aktivitetsavgiften dekker:

Inkludert i aktivitetsavgiften

Felleskostnader*
Drakter
Dommere
Ansatte trenere
Skandia cup
Keepertreninger
BDO tiltak

 

Ikke inkludert i aktivitetsavgiften

Treningsleir/Meråkersamlinga
Cuper
Bøter fra krets
Sosiale tiltak
Transport til kamp


Felleskostnader 

Lønn administrasjon
Lønn kafevert
Brøyting
Leasing traktor
Lys og varme
Regnskap
Vedlikehold
Plenklipping
Baneutstyr
Rekvisita
Lån
”Investeringsfond”
Kafedrift
Kurs
Baneleie
Utstyr
Påmeldingsavgift
Forsikringer

Treningsavgift 2022

Satser for 2023 vil ikke bli satt før årsmøtet. 
Faktura som er sendt ut 31.01.23 er 2/3 deler av det totale beløpet, eventuelle justeringer på avgiften vil endres på faktura for høsten. 


 

ÅrsklasseAvgift 2022
Herrer sr2750
G196500
G165900
G144200
G134200
G123300
G113300
G102750
G92750
G82200
G71100


Kvinner sr2750
J175900
J144200
J134200
J123300
J113300
J102750
J92750
J82200
J71100