Økonomi

Sverresborg Fotball er en foreldredrevet klubb med fokus på inkludering og plass til alle. For å holde kontingenten lavest mulig, må alle påregne å bidra til laget og klubben, med smått og stort fra kakebaking og cupvakter til styrearbeid.

Økonomien i klubben styres av styret ved økonomiansvarlig, samt regnskapsfører.

Utlegg man har for laget føres i refusjonsskjema, sendes til klubben som sender dette videre til utbetaling. 
Kvittering for kjøp scannes og legges ved. 

Ved større kjøp – reiser, overnatting etc kan det avtales med klubb at faktura betales direkte. 
Betalinger gjøres en gang pr uke, så ved korte frister, feks påmelding til cup gjøres dette av den enkelte som så får dette refundert.

Refusjonsskjema finnes her: refusjonsskjema.xlsx

Økonomiplan for Sverresborg Fotball finnes her: SIF-fotball-økonomiplan


Dette sendes til post@sverresborgfotball.no og ikke direkte til regnskapsfører!