FFO - Telenor Xtra

Påmelding til: msletvold@outlook.com

Navn: Spiller 

Fødselsdato: Spiller

Kontaktinfo: Foresatt  

Hvilken dag og hvor mange dager?

Alle årskull kan komme alle dager Mandag-Tirsdag-Onsdag-Torsdag. 


Andre spørsmål angående FFO sendes til: Msletvold@outlook.com 

 • Telenor Xtra aktiviteter følger skoleåret i kommunen.
 • Telenor Xtra har sitt tilbud i perioden fra kl 1400 til kl. 16.00  
 • Telenor Xtra har følgende alternative tilbud våren/høsten 2023:
  • 4dager  (Mandag ,Tirsdag, onsdag og torsdag)
  • Åpent for alle fra 3 klasse- 7. klasse. 
  • 8-10 klasse ta kontakt om dere ønsker ett tilbud. 
  • Behov for tidligere mottagelse med tanke på tidligere skole slutt ta kontakt. 

Priser for FFO. Mandag-torsdag 14.00-16.00 ( antall dager gjelder per uke.)

1 dag: 490-.  i måneden 

2 dager: 790-. i måneden 

3-4 dager: 990-, i måneden


Timeplan FFO:

14.00: Mat og fri leik  

14.45: Fotball økt 

16.00: Opprydding 

Er det veldig kaldt ute så finner vi på andre aktiviteter. 


Reduksjon av antall dager må gjøres innen 01. hver måned eller så blir neste måneden fakturert for gjeldene antall. 

Telenor Xtra er for barn og ungdom fra 3-10.trinn

Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Ved å påvirke aldersgruppen 9-16 år håper vi å kunne påvirke barna/ungdoms motoriske, mentale og sosiale beredskap. 

Målet er at barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning. I så måte er Telenor Xtra en viktig tilvekst til norsk fotball sin framtid. Samtidig stiller vi krav til kvalifiserte trenere, som er trygt forankret i barnefotballens verdier. 

Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom i NFF har ansvaret for å utvikle og innholdet i Telenor Xtra som skal være et helhetlig skolefritidstilbud med fotball i fokus. Fotballaktiviteten er sentral, men den må utformes som et supplement til den vanlige fotballtreningen på ettermiddagen, og ikke fremstå som et rekrutteringstiltak alene.  

Det er tenkt allsidighet i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt. 

Vi utvikler bevegelsesglede og gode vaner. 
I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold,  fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. 
Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging. 

Deltagelse i Telenor Xtra konseptet skal være en garanti for høy kvalitet, god planlegging og sterk gjennomføringskraft. 
Sammen med et godt tilbud til barn og unge vil også utvikling av klubbene være en sentral målsetting.
Konseptet vil for klubbene bety kvalitetssikring av aktivitet, planmessig gjennomføring og riktig pedagogisk retning. 

Sterke synergieffekter vil være kompetanseoverføring til klubb, positivt omdømme og attraktivitet i markedet.

Telenor Xtra vil bli ledet og fulgt opp av en fagansvarlig som har tilhørighet i Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom.

 


 Telenor Xtra har følgende visjoner med sin påvirkning og utvikling. Under hver visjon er det målsettinger som skal prege innhold og pedagogisk tilnærming i hele konseptet. Enkelte virkemidler og aktiviteter i forhold til visjon og målsetting vil være opp til hver enkelt klubb å planlegge. Dette vil sikre eierskap og forankring hos den enkelte Telenor Xtra klubb, og at man får maksimalt ut av lokale forhold og intern kompetanse.

 • Skape bevegelsesglede
  • Trygghet vs. Utfordring + Mestring = Trivsel og Utvikling
  • Variert og god aktivitet
  • Stimulere til mer aktivitet
    
 • Pedagogiske stikkord
  • Se og bli sett
  • Gi og ta ansvar
  • Mobbefritt og fair play
  • Trygge og forutsigbare rammer
  • Medbestemmelse
    
 • Bidra til gode vaner
  • Kosthold
  • Lekser
  • Hygiene
  • Selvstendighet
  • Respekt
  • Planlegging og struktur
    
 • Utvikle norsk fotball
  • Klubbutvikling
  • Spillerutvikling ( basis ferdigheter) 
  • Kvalitet på aktiviteter
  • Variasjon
  • Utviklingsmål


Oppsigelsesfrister

En måned oppsigelse. Sier du opp før feks 29.April så må du betale for Mai. Sier du opp 2.Mai så må du betale for Juni. (Dette har med planlegging av bemanning, mat osv.)


Alle oppsigelser skal sendes til Msletvold@outlook.com innen fristen, hvis man sier opp etter fristen må man betale for perioden. 


Inkludert i dette er:

- Deltakerpakke (genser, bukse, bag og strømper)

- Inkludert frukt måltid eller enkel brødmat etter treningsøkten som vår husvert Arvid Birkeland står for.

Plassen sies ikke opp selv om skoleåret er ferdig, denne må sies opp innen 31.juli om man ikke skal delta fra august måned. Hvis oppsigelse kommer etter denne datoen må man betale for neste måned. Dette har med planlegging av bemanning, mat osv. 

Epost: msletvold@outlook.com 


Team FFO. 

Marius Sletvold -Leder FFO 

Ulrikke Wisth - Trener 

Emil Sivertsvoll - Trener

Silje Lundseng-Myrvoll - Trener