Havsteinbanen

Havsteinbanen er hjemmearenaen vår, og grunnlaget for all fotballaktivitet. Anlegget ble oppgradert med nytt kunstgress sommeren 2020. Vi har den første banen i Trondheim som har skiftet ut svart gummigranulat med et mer miljøvennlig ifyll som heter FusionGT. Dette ifyllet består av 70% naturlige materialer og 30% EPDM (produsert materiale). Dette er en løsning som er et stort skritt i en miljømessig riktig utvikling, samtidig som det ivaretar internasjonale krav til spillegenskaper. I tillegg er det etablert en lav mur rundt spilleflaten, slik at ifyllet blir værende igjen på banen.   

Vi har også etablert en ekstra treningsflate på ca.1800m², som gir mulighet for enda mer aktivitet. I tillegg Til våren ønsker vi også å få på plass to nye 3’er baner nærmere klubbhuset, som også tilrettelegger for økt aktivitet. 


Sverresborg Fotball har besluttet at banen også vinteren 2023/2024 skal brøytes og kjøres varme på. 

Banen vil da forhåpentligvis være grønn og myk i hele vinter å en av Trondheims beste baner på denne tiden av året. 

Klubben vil også leie ut banen til andre klubber, hvis man ønsker å leie banen tar man kontakt med styrleder Martin Svarva på telefon 996 90 407 eller på epost styreleder@sverresborgfotball.no


Banen vedlikeholdes av flinke folk, og det er Rolf Eriksen som skal ha ansvaret for oppvarmingen av banen, og Marius Sletvold som skal ha ansvaret for brøyting, salting , horving og lignende. De vil i tillegg ha et større team sammen med seg som vil sørge for at banen holdes snø og isfri igjennom hele vinteren.