Innkalling til årsmøte i Sverresborg Fotball

Postet av Sverresborg Fotball den 25. Feb 2022


ÅRSMØTE 24. mars 2022

Sverresborg Fotball inviterer til årsmøte på klubbhuset, torsdag 24 mars klokken 1930

 

A picture containing clipart

Description automatically generated

 

Sverresborg Fotball årsmøte  24.mars kl 1930, Havsteinbanen

                                                                                                                                                                                           

  1. ÅPNING, Leder – Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og saksliste – Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
  2. ÅRSBERETNING/ÅRSMELDING 2022 – Styret – SU – Lagene
  3. ØKONOMI/REGNSKAP – Økonomiansvarlig – Regnskap 2021 – Revisjonsberetning – Budsjett 2022
  4. INNKOMNE FORSLAG
  5. MEDLEMSKONTIGENT
  6. ORGANISASJONSPLAN
  7. VALG – Styremedlemmer, revisor, representanter til ting/møter, valgkomite
  8. AVSLUTNING – med enkel servering

 

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøte må være sendt styret innen 10. mars 2021.

Foreliggende saksdokumenter vil være tilgjengelige en uke før årsmøtet.

Kun registrerte medlemmer, som har vært medlem i minst en måned, har stemmerett på årsmøtet.

                                                                                                                                                                                                          Styret -


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.