Innkalling til årsmøte

Postet av Alex Holmsve den 28. Feb 2022


Årsmøte, Sverresborg Fotball

29.mars kl.1930 på klubbhuset, Havsteinbanen


1. ÅPNING LEDER 

 Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og saksliste – Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

2.ÅRSBERETNING/ÅRSMELDING 2022 

Styret - SU - Lagene

3. ØKONOMI/REGNSKAP 

 Økonomiansvarlig - Regnskap 2021 - Revisjonsberetning - Budsjett 2022

4. INNKOMNE FORSLAG

5. MEDLEMSKONTIGENT

6. ORGANISASJONSPLAN

7. VALG
Styremedlemmer, revisor, representanter til ting/møter, valgkomite

8. AVSLUTNING
Med enkel servering


Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøte må være sendt styret innen 10. mars 2021.

Foreliggende saksdokumenter vil være tilgjengelige en uke før årsmøtet.

Kun registrerte medlemmer, som har vært medlem i minst en måned, har stemmerett på årsmøtet.

Styret 


Dokumenter til årsmøtet
BUDSJETT 2022

ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2021


1 Kommentar