FFO - Telenor Xtra


Telenor Xtra er for barn fra 3-7 trinn

Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Ved å påvirke aldersgruppen 9-12 år håper vi å kunne påvirke barnas motoriske, mentale og sosiale beredskap. 

Målet er at barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning. I så måte er Telenor Xtra en viktig tilvekst til norsk fotball sin framtid. Samtidig stiller vi krav til kvalifiserte trenere, som er trygt forankret i barnefotballens verdier. 

Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom i NFF har ansvaret for å utvikle og innholdet i Telenor Xtra som skal være et helhetlig skolefritidstilbud med fotball i fokus. Fotballaktiviteten er sentral, men den må utformes som et supplement til den vanlige fotballtreningen på ettermiddagen, og ikke fremstå som et rekrutteringstiltak alene.  

Det er tenkt allsidighet i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt. 

Vi utvikler bevegelsesglede og gode vaner. 
I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold,  fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. 
Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging. 

Deltagelse i Telenor Xtra konseptet skal være en garanti for høy kvalitet, god planlegging og sterk gjennomføringskraft. 
Sammen med et godt tilbud til barn og unge vil også utvikling av klubbene være en sentral målsetting.
Konseptet vil for klubbene bety kvalitetssikring av aktivitet, planmessig gjennomføring og riktig pedagogisk retning. 

Sterke synergieffekter vil være kompetanseoverføring til klubb, positivt omdømme og attraktivitet i markedet.

Telenor Xtra vil bli ledet og fulgt opp av en fagansvarlig som har tilhørighet i Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom.

 


 Telenor Xtra har følgende visjoner med sin påvirkning og utvikling. Under hver visjon er det målsettinger som skal prege innhold og pedagogisk tilnærming i hele konseptet. Enkelte virkemidler og aktiviteter i forhold til visjon og målsetting vil være opp til hver enkelt klubb å planlegge. Dette vil sikre eierskap og forankring hos den enkelte Telenor Xtra klubb, og at man får maksimalt ut av lokale forhold og intern kompetanse.

 • Skape bevegelsesglede
  • Trygghet vs. Utfordring + Mestring = Trivsel og Utvikling
  • Variert og god aktivitet
  • Stimulere til mer aktivitet
    
 • Pedagogiske stikkord
  • Se og bli sett
  • Gi og ta ansvar
  • Mobbefritt og fair play
  • Trygge og forutsigbare rammer
  • Medbestemmelse
    
 • Bidra til gode vaner
  • Kosthold
  • Lekser
  • Hygiene
  • Selvstendighet
  • Respekt
  • Planlegging og struktur
    
 • Utvikle norsk fotball
  • Klubbutvikling
  • Sportsplan og nøkkelroller
  • Kvalitet på aktiviteter
  • Variasjon
  • Utviklingsmål
  • Utvikle ferdigheter

 

 

 • Telenor Xtra aktiviteter følger skoleåret i kommunen.

 • Telenor Xtra har sitt tilbud i perioden fra kl 1400 til kl. 16.00 (Mandager  1400-1545)
 • Tilbudet fra 2023 vil gjelde for alle barn i området havstad/havstein/hammersborg.

 • Telenor Xtra har følgende alternative tilbud våren/høsten 2023:
  • 3dager  (Mandag ,Tirsdag. og torsdag)
  • Tirsdager er for 2014 kullet
  • Torsdager er for 2011 og 2010
  • Mandager er et ekstratilbud til de som ønsker å ha en ekstra dag med enda mer fotballfokus.

1 økt per uke Tirsdag (inkludert leksehjelp samt at barna er her 1 time før FFO egentlig starter som gjør at vi må ha flere trenere tilstede tidligere)

Januar-Mars                    kr 2250,-   

April-Juni                          kr 2250,-

August-Oktober              kr 2250,-

November-Desember    kr 1450,- 

I tillegg kommer et gebyr fra hoopit ved betaling. 

Faktureres 15.januar, 15.april, 15 august og 15.november

1 økt per uke Torsdag

Januar-Mars                    kr 2000,-   

April-Juni                          kr 2000,-

August-Oktober              kr 2000,-

November-Desember    kr 1200,- 

I tillegg kommer et gebyr fra hoopit ved betaling. 

Faktureres 15.januar, 15.april, 15 august og 15.november
 
2 økter pr uke (prisen gjelder for perioden som står til nedenfor,  Mandag og torsdag)

Januar-Mars                   kr 3000,- 

April-Juni                        kr 3000,-

August-Oktober            kr 3000,-

November-Desember   kr 1500,- 

Faktureres 15.januar, 15.april, 15 august og 15.november


Hvis man trenger transport med buss vil det påløpe ekstrakostnader på kr 200 per måned.

 
Oppsigelsesfrister

Sier opp fra 1.januar - plassen må sies opp før 20.desember

Sier opp fra 1.april - plassen må sies opp før 20.mars

Sier opp fra 1.august - plassen må sies opp før 20.juli

Sier opp fra 1 .november - plassen må sies opp før 20.oktober


Alle oppsigelser skal sendes til ffo@sverresborgfotball.no innen fristen, hvis man sier opp etter fristen må man betale for perioden. 


Inkludert i dette er:

- Deltakerpakke (genser, bukse, bag og strømper)

- Inkludert måltid etter treningsøkten som vår husvert Arvid Birkeland står for. (Gjelder ikke mandager)

Plassen sies ikke opp selv om skoleåret er ferdig, denne må sies opp innen 20.juli om man ikke skal delta fra august måned. Hvis oppsigelse kommer etter denne datoen må man betale for tre måneder. Dette har med planlegging av bemanning, mat osv. 

Epost: ffo@sverresborgfotball.no


Leder for FFO: 

Alex Holmsve  

 

Trenere på FFO: 

Marius Sletvold - faglig ansvarlig på felt

Emil Sivertsvoll - Trener

Selma Silseth - Trener

Silje Myrvoll - Trener

Cornelia Knudsen - Trener

Ulrikke Wisth - Trener