FFO - Telenor Xtra


Endelig er vi igjen i gang med FFO på Havsteinbanen i fra 3-7 trinn. 

Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Ved å påvirke aldersgruppen 9-12 år håper vi å kunne påvirke barnas motoriske, mentale og sosiale beredskap. 

Målet er at barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning. I så måte er Telenor Xtra en viktig tilvekst til norsk fotball sin framtid. Samtidig stiller vi krav til kvalifiserte trenere, som er trygt forankret i barnefotballens verdier. 

Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom i NFF har ansvaret for å utvikle og innholdet i Telenor Xtra som skal være et helhetlig skolefritidstilbud med fotball i fokus. Fotballaktiviteten er sentral, men den må utformes som et supplement til den vanlige fotballtreningen på ettermiddagen, og ikke fremstå som et rekrutteringstiltak alene.  

Det er tenkt allsidighet i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt.

Vi utvikler bevegelsesglede og gode vaner.
I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold,  fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen.
Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging. 

Deltagelse i Telenor Xtra konseptet skal være en garanti for høy kvalitet, god planlegging og sterk gjennomføringskraft.
Sammen med et godt tilbud til barn og unge vil også utvikling av klubbene være en sentral målsetting.
Konseptet vil for klubbene bety kvalitetssikring av aktivitet, planmessig gjennomføring og riktig pedagogisk retning. 

Sterke synergieffekter vil være kompetanseoverføring til klubb, positivt omdømme og attraktivitet i markedet.

Telenor Xtra vil bli ledet og fulgt opp av en fagansvarlig som har tilhørighet i Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom.

 


 Telenor Xtra har følgende visjoner med sin påvirkning og utvikling. Under hver visjon er det målsettinger som skal prege innhold og pedagogisk tilnærming i hele konseptet. Enkelte virkemidler og aktiviteter i forhold til visjon og målsetting vil være opp til hver enkelt klubb å planlegge. Dette vil sikre eierskap og forankring hos den enkelte Telenor Xtra klubb, og at man får maksimalt ut av lokale forhold og intern kompetanse.

 • Skape bevegelsesglede
  • Trygghet vs. Utfordring + Mestring = Trivsel og Utvikling
  • Variert og god aktivitet
  • Stimulere til mer aktivitet
    
 • Pedagogiske stikkord
  • Se og bli sett
  • Gi og ta ansvar
  • Mobbefritt og fair play
  • Trygge og forutsigbare rammer
  • Medbestemmelse
    
 • Bidra til gode vaner
  • Kosthold
  • Lekser
  • Hygiene
  • Selvstendighet
  • Respekt
  • Planlegging og struktur
    
 • Utvikle norsk fotball
  • Klubbutvikling
  • Sportsplan og nøkkelroller
  • Kvalitet på aktiviteter
  • Variasjon
  • Utviklingsmål
  • Utvikle ferdigheter

 

 

 • Telenor Xtra aktiviteter følger skoleåret i kommunen.

 • Telenor Xtra har sitt tilbud i perioden fra kl 1400 til kl. 16.00 (Mandager 1400-1545)

 • Telenor Xtra har følgende alternative tilbud:
  • 3 dager  (Mandag, Onsdag og torsdag)
  • Onsdager er for de yngste og torsdager for de eldste
  • Mandager er et ekstratilbud til de som ønsker å ha en ekstra dag med enda mer fotballfokus.

1 økt per uke (prisen gjelder for perioden som står til nedenfor, gjelder Onsdag eller torsdag)

Januar-Mars                    kr 1500,-   

April-Juni                          kr 1500,-

August-Oktober              kr 1500,-

November-Desember    kr 750,-  (brøyting, salting og varme på banen medfører litt høyere kostnad disse månedene)

I tillegg kommer et gebyr fra hoopit ved betaling. 
 
2 økter pr uke (prisen gjelder for perioden som står til nedenfor, Mandag og onsdag eller Mandag og torsdag)

Januar-Mars                   kr 2250,- 

April-Juni                        kr 2250,-

August-Oktober            kr 2250,-

November-Desember   kr 1000,- (brøyting, salting og varme på banen medfører litt høyere kostnad disse månedene)

Faktureres 15.januar, 15.april, 15 august og 15.november

Inkludert i dette er:

- Deltakerpakke (genser, bukse, bag og strømper)

- Inkludert måltid etter treningsøkten som vår husvert Arvid Birkeland står for. (Gjelder ikke mandager)


Ansvarlig for Telenor Xtra i Sverresborg er Alex Holmsve
Alex har B-Lisens og er utdannet Barne og ungdomsarbeider, han har tidligere vært leder for samme type FFO for Egge IL og har 16 års erfaring fra fotballtrener yrket. 

Alex jobber nå som prosjektleder i Sverresborg Fotball.


 

 

Trener for Telenor Xtra i Sverresborg er Johannes Jensen


Johannes spiller til daglig i Sverresborg på G16 og har lyst til å kunne utvikle seg videre som trener. 


Trener for Telenor Xtra i Sverresborg er Tina Skogheim


Tina spiller til daglig i Sverresborg på Kvinner,  og har lyst til å kunne utvikle seg videre som trener. 
Tina har bachlor som førskolelærer


Trener for Telenor Xtra i Sverresborg er Ane Jacobsen


Ane har spilt på seniorlaget til Sverresborg å har delkurs 1 og 2 som grasrot trener, hun liker og jobbe med barn å har en evne til og få de fleste barn med på aktiviteten,


Trener for Telenor Xtra i Sverresborg er Magnus Kjølhamar


Husvert for Telenor Xtra i Sverresborg er Arvid Birkeland

Arvid er primus motor på Havsteinbanen og skal under FFO sørge for at barna får mat på bordet etter trening.
Det viktige for Arvid er å lære barna skikk og bruk ved matbordet både før, under og etter måltidene.


Påmeldingen er nå stengt.