Klubbroller

Nedenfor kan du se hvilke personer som har ansvar for de forskjellige oppgavene i Sverresborg

Rolle

Navn

Telefon

Epost

Daglig leder

Inger Hjelde Ekli

97524035

dagligleder@sverresborgfotball.no

Prosjektleder

Alexander Holmsve

47158234

alex.holmsve@sverresborgfotball.no

 

Husvert/Materialforvalter

Arvid Birkeland

91003392

arvid.birkeland@sverresborgfotball.no

 

Sportslig leder

Kjell Ivar Kjølhamar

40871234

sportsligleder@sverresborgfotball.no

 

Dugnadsansvarlig

Børre Sivertsvoll

93261567

dugnadsansvarlig@sverresborgfotball.no


Dommeransvarlig

Kim Reitan

93092473

dommer@sverresborgfotball.no

 

Mine-serieansvarlig

Vegard Vestvik

 91709846

miniserie@sverresborgfotball.no

 

Fiks/Overgangsansvarlig

Fiksansvarlig
(påmelding av lag, registrering av spillere)

Alexander Holmsve

Håvard Johansen

47158234

93645688

alex.holmsve@sverresborgfotball.no

 fiks@sverresborgfotball.no


Bruksplanansvarlig

Inger Hjelde Ekli

97524035

dagligleder@sverresborgfotball.no

Hjemmeside / sosiale medier

Alexander Holmsve

47158234

alex.holmsve@sverresborgfotball.no

'

Informasjonsansvarlig

Administrasjon

47158234

post@sverresborgfotball.no

 

Markedsansvarlig

Administrasjon

47158234

post@sverresborgfotball.no

 

Drift bane

Drift undervarme

Marius Sletvold

Rolf Eriksen

98069926

46620526

anlegg@sverresborgfotball.no

anlegg@sverresborgfotball.no