Administrasjon

Inger Hjelde Ekli

Daglig Leder
Tlf: 97524035

Epost

Alex Holmsve

Prosjektleder/Sponsoransvarlig
Tlf: 47158234

Epost

Arvid Birkeland

Husvert
Tlf: 91003392

Kiosk, klubbhus og materialansvarlig

Epost

                                                                                                                Kontortid

Inger og Alex har fast kontortid på Mandager fra kl. 10-1800 og Onsdager fra 10-1800

Utover dette vil de være her noe på kveldstid. 

Arvid jobber alltid på kveldstid.