Administrasjon

Alex Holmsve

Daglig leder
Tlf: 47158234

Epost

Arvid Birkeland

Husvert
Tlf: 91003392

Kiosk, klubbhus og materialansvarlig

Epost

                                                                                                                Kontortid

Mandag-Fredag 1000-1600


Arvid jobber alltid på kveldstid.