"KLUBBSAMARBEID - VESTBYEN, SVERRESBORG, NATIONALKAMERATENE

Postet av Alex Holmsve den 17. Feb 2022


Vestbyen IL Fotball, Sverresborg IF Fotball, og SK Nationalkameratene Fotball, har gleden av å informere om at klubbene har inngått et klubb samarbeid for å hindre frafall og skape et godt sportslig tilbud for barn og unge i nærmiljøet.


Hensikten med avtalen er at klubbene skal samarbeide om å stille lag i årskull der en eller flere av klubbene har problemer med å gjøre dette på egenhånd. Dette for å hindre at årskull med spillere forsvinner fra en eller flere av klubbene, noe som vil ha negative ringvirkninger også for spillere og lag i årskullene foran og bak. 

 

Bakgrunnen for dette samarbeidet er at alle klubbene ser at flere årskull, spesielt på jentesiden, er for få spillere til å stille lag i serien, samt skape gode treningsgrupper i årene som kommer. Denne utfordringen er ikke noe man ser bare her på Byåsen, men i hele Trondheim. Det er mange klubber på et geografisk lite område. Da tenker vi det er bedre at vi som klubber samarbeider for barna og ungdommens beste, enn at vi kun konkurrerer og gjør det vanskelig for hverandre. 

 

 

I årskull der det ikke samarbeides om å stille lag i serie og cup, kan det, om hensiktsmessig, inngås trenings samarbeid for å skape gode treninger/treningsgrupper. Det er viktig å presisere at samarbeidet ikke er til for å skape best mulig enkeltlag i årsklassene, men at formålet er å skape trivsel og utvikling for spillerne gjennom en så god trenings- og kamp hverdag som mulig.

 

 

Klubbene er enig om de økonomiske og praktiske forholdene i samarbeidet, som for eks. at vi på samarbeids lag skal spille i hvite nøytrale drakter med klubbenes logoer på, og at kamper og treninger fordeles jevnt på de ulike anleggene. Detaljer rundt de praktiske og økonomiske forholdne vil bli meddelt samarbeids lagene. 

 

Klubb samarbeidet skal evalueres kontinuerlig gjennom evalueringsmøter og dialog. Det vil årlig, i samråd med lagene, bli sett på hvilke årskull det vil være hensiktsmessig og positivt å samarbeide på. Prosessen og dialogen om samarbeids lag skal foregå på klubbnivå mellom klubbenes ledelse og sportslige utvalg, ikke på lagsnivå mellom trenere/lagledere i klubbene. Det vil variere om alle tre eller bare to av klubbene samarbeider om lag i serie og cup. Dette vil avgjøres av spiller grunnlaget i de ulike årskullene

 

Flere årskull er allerede i gang med samarbeid for 2022, og vi har tro på at dette klubb samarbeidet vil være positivt for både klubbene, lagene, og ikke minst spillerne."

 

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.