Havsteinbanen får nye flomlys

Postet av Sverresborg Fotball den 29. Nov 2022

Bilde er tatt fra banen i Romolslia etter nytt lysanlegg ble montert her
 
Sverresborg Fotball og LadeLys har inngått en avtale på nye flomlys på Havsteinbanen.
Dette er helt nye led pærer som står til kravene i 3.divisjon med 350 lux.
Anlegget vil føre til mye bedre lys på banen, lavere strøm kostnader samt appstyring av lysene.


LadeLys er midt-norges største leverandør av LED idrettsbelysning å salgssjef Morten Røvik sier det er veldig fornøyd med å få Sverresborg Fotball med på laget.

Nye lys på banen vil forhåpentlig være ferdig installert i løpet av desember måned FFO tilbud fra 2023

Postet av Sverresborg Fotball den 15. Nov 2022FFO - Telenor Xtra


Telenor Xtra er for barn fra 3-7 trinn

Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Ved å påvirke aldersgruppen 9-12 år håper vi å kunne påvirke barnas motoriske, mentale og sosiale beredskap. 

Målet er at barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning. I så måte er Telenor Xtra en viktig tilvekst til norsk fotball sin framtid. Samtidig stiller vi krav til kvalifiserte trenere, som er trygt forankret i barnefotballens verdier. 

Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom i NFF har ansvaret for å utvikle og innholdet i Telenor Xtra som skal være et helhetlig skolefritidstilbud med fotball i fokus. Fotballaktiviteten er sentral, men den må utformes som et supplement til den vanlige fotballtreningen på ettermiddagen, og ikke fremstå som et rekrutteringstiltak alene.  

Det er tenkt allsidighet i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt. 

Vi utvikler bevegelsesglede og gode vaner. 
I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold,  fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. 
Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging. 

Deltagelse i Telenor Xtra konseptet skal være en garanti for høy kvalitet, god planlegging og sterk gjennomføringskraft. 
Sammen med et godt tilbud til barn og unge vil også utvikling av klubbene være en sentral målsetting.
Konseptet vil for klubbene bety kvalitetssikring av aktivitet, planmessig gjennomføring og riktig pedagogisk retning. 

Sterke synergieffekter vil være kompetanseoverføring til klubb, positivt omdømme og attraktivitet i markedet.

Telenor Xtra vil bli ledet og fulgt opp av en fagansvarlig som har tilhørighet i Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom.

 


 Telenor Xtra har følgende visjoner med sin påvirkning og utvikling. Under hver visjon er det målsettinger som skal prege innhold og pedagogisk tilnærming i hele konseptet. Enkelte virkemidler og aktiviteter i forhold til visjon og målsetting vil være opp til hver enkelt klubb å planlegge. Dette vil sikre eierskap og forankring hos den enkelte Telenor Xtra klubb, og at man får maksimalt ut av lokale forhold og intern kompetanse.

 • Skape bevegelsesglede
  • Trygghet vs. Utfordring + Mestring = Trivsel og Utvikling
  • Variert og god aktivitet
  • Stimulere til mer aktivitet
    
 • Pedagogiske stikkord
  • Se og bli sett
  • Gi og ta ansvar
  • Mobbefritt og fair play
  • Trygge og forutsigbare rammer
  • Medbestemmelse
    
 • Bidra til gode vaner
  • Kosthold
  • Lekser
  • Hygiene
  • Selvstendighet
  • Respekt
  • Planlegging og struktur
    
 • Utvikle norsk fotball
  • Klubbutvikling
  • Sportsplan og nøkkelroller
  • Kvalitet på aktiviteter
  • Variasjon
  • Utviklingsmål
  • Utvikle ferdigheter

 

 

 • Telenor Xtra aktiviteter følger skoleåret i kommunen.
 • Telenor Xtra har følgende alternative tilbud våren/høsten 2023:
  • 3dager  (Mandag ,Tirsdag og torsdag)
  • Tirsdager er for 2014 kullet
  • Torsdager er for 2011 og 2010
  • Mandager er et ekstratilbud til de som ønsker å ha en ekstra dag med enda mer fotballfokus.

1 økt per uke (prisen gjelder for perioden som står til nedenfor, gjelder torsdag)

Januar-Mars                    kr 2000,-   

April-Juni                          kr 2000,-

August-Oktober              kr 2000,-

November-Desember    kr 1200,-  (brøyting, salting og varme på banen medfører litt høyere kostnad disse månedene)

I tillegg kommer et gebyr fra hoopit ved betaling.
 
2 økter pr uke (prisen gjelder for perioden som står til nedenfor,  Mandag og torsdag)

Januar-Mars                   kr 3000,- 

April-Juni                        kr 3000,-

August-Oktober            kr 3000,-

November-Desember   kr 1500,- (brøyting, salting og varme på banen medfører litt høyere kostnad disse månedene)

Faktureres 15.januar, 15.april, 15 august og 15.november


Hvis man trenger transport med buss vil det påløpe ekstrakostnader på kr 200 per måned.

15.januar - plassen må sies opp før 20.desember

15.april - plassen må sies opp før 20.mars

15.august - plassen må sies opp før 20.juli

15.november - plassen må sies opp før 20.oktober

Inkludert i dette er:

- Deltakerpakke (genser, bukse, bag og strømper)

- Inkludert måltid etter treningsøkten som vår husvert Arvid Birkeland står for. (Gjelder ikke mandager)

Plassen sies ikke opp selv om skoleåret er ferdig, denne må sies opp innen 20.juli om man ikke skal delta fra august måned. Hvis oppsigelse kommer etter denne datoen må man betale for tre måneder. Dette har med planlegging av bemanning, mat osv. 

Epost: ffo@sverresborgfotball.no


Leder for FFO: 

Alex Holmsve  

 

Trenere på FFO: 

Marius Sletvold - faglig ansvarlig på felt

Emil Sivertsvoll - Trener

Selma Silseth - Trener

Silje Myrvoll - Trener

Cornelia Knudsen - Trener

Ulrikke Wisth - Trener
EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE

Postet av Sverresborg Fotball den 31. Okt 2022

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 21.11.2022

Sverresborg Fotball inviterer til ekstra ordinært årsmøte digitalt, mandag 21.november kl 15:00.

Følgende link kan benyttes;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdlMDFmNDctODlkYi00YjllLWI3YzgtYjA0ZDU4M2NjNDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b7e4170-8348-4aa4-bfae-06a3e1867469%22%2c%22Oid%22%3a%224cd171d3-8be6-48c3-9b62-853bb5956b94%22%7d

 

A picture containing clipart
Description automatically generated

 

 1. Sak – Oppløsning av Idrettslagsalliansen i SIF og nedleggelse av SIF. 

Årsmøtet i Sverresborg Fotball vedtar at Sverresborg Fotball skal ha rett til å benytte logo og navn, men at de på eget årsmøte kan vedta endringer både på navn og logo. Eiendeler som ligger i regnskapet til Sverresborg IF (allianseidrettslaget) overføres til Sverresborg fotball innen 01.05.2023 ref vedlagt avtale. Sverresborg Fotball beholder dagens registrering i Brønnøysundregistrene. Sverresborg Fotball fortsetter som medlem i Norges idrettsforbund og de særforbund som de er medlem av i dag. Dette vedtaket betinger likelydende vedtak på årsmøtene i hele alliansen.

 

 • Styret -


Velkommen til allidrett

Postet av Sverresborg Fotball den 14. Sep 2022


Allidrett er det første idrettstilbudet i Sverresborg Idrettsforening. Tilbudet starter når barna går siste året i barnehagen (4/5 år). Målet er at barna skal bli kjent med forskjellige idretter, oppleve mestring i idretten og viktigst av alt oppleve idrettsglede! 

Oppstart for allidrett blir den 12.09.22 og vi har treningstid i gymsalen på Sverresborg ungdomsskole mandager 16-17.

Vi bruker Hoopit som hovedverktøy for informasjon, påmelding, betaling etc. Link for registrering fås ved kontakt med allidrett@sverresborgfotball.no 

 

Kontaktinfomasjon: allidrett@sverresborgfotball.no

Koordinator:  Oskar Gärdeman  Tlf: 40552716 

 

Treningsplan Høst 2022 (Planen er foreløpig og det kan forekomme endringer):

12:09: Hinderløype/gymsal-lek                      16-17 Sverresborg ungdomsskole

19.09: Hinderløype/gymsal-lek                      16-17 Sverresborg ungdomsskole

26.09: Golf                                                           Tidspunkt/sted kommer

03.10: Ballek                                                        16-17 Sverresborg ungdomsskole

10.10: Høstferie

17.10: Ballek                                                          16-17 Sverresborg ungdomsskole

24.10: Hinderløype/gymsal-lek                      16-17 Sverresborg ungdomsskole

31:10:Halloween - Refleksorientering           Tidspunkt/sted kommer

07.11: Dans                                                            Tidspunkt kommer - Sverresborg ungdomsskole 

14.11: Dans                                                             Tidspunkt kommer - Sverresborg ungdomsskole

21:11: Klatring                                                       Tidspunkt/sted kommer

28:11: Klatring                                                     Tidspunkt/sted kommer

05.12: Juleavslutning                                       16-17 Sverresborg ungdomsskole


 
 

Informasjon til foreldre SIF Allidrett                                                                                  

 

Uteaktivitetene er avhengig av vær og føre. Melding om eventuelle endringer kommer på Hoopit.Noen punkter om hvordan vi ønsker å ha det på allidretten:
1. Alle barn må ha med foreldre/foresatte som er tilgjengelig i treningstiden
2. Det er ønskelig at voksne ikke er i salen under innetreningene
3. Drikkepause foregår samlet én gang i løpet av treningen - husk drikkeflaske
4. Det skal ikke benyttes sko i gymsalen. Gymsokker eller barbeint anbefales
5. Foreldre/foresatte sørger for at trenerne får informasjon om eventuelle allergier og spesielle behovKjøreregler under trening

1. Vær snill mot de andre barna

2. Når treneren blåser i fløyta skal man stå i ro og være stille.
3. Hør etter når treneren gir en beskjed og følg instruksjoner som blir gitt.
4. Husk å ha det gøy på allidretten!
 

Snakk gjerne med barnet ditt om disse kjørereglene og velkommen på allidrett :)
Mange barn møtte opp til første trening for årskullet 2016

Postet av Sverresborg Fotball den 22. Aug 2022


Lørdag 20. august ble det arrangert oppstartsdag for 2016-kullet i Sverresborg. Vi gleder oss over bra oppmøte og ikke minst stort engasjement foreldregruppa!

 

Praktisk info for G2016 og J2016

 • Treningstid er tirsdager kl 17.00 til 18.00 på den delen av banen som heter Treningsfeltet
 • Det er ikke meldt på lag til kamper i høst. Foreldregruppene kan selv avgjøre om laget skal meldes på en eller flere cuper utover høsten
 • Det er ikke dugnad for 2016-kullet i høst.
 • Det er opprettet grupper for J2016 og G2016 i appen Hoopit, som vi bruker til informasjon og kommunikasjon fra klubben. Trenerteamet for hvert lag får litt ekstra opplæring i Hoopit, og kan hjelpe resten av foreldregruppa i gang.
 • Eventuell Facebook-gruppe, Messenger-gruppe etc opprettes og administreres av laget selv.

 

For de som er i trenerteamet tilbyr klubben en liten intro allerede til uka. Dette foregår onsdag 24. august, og består av følgende:

 

16.30 -17.15: Demoøkt på treningsfeltet.

17.15 - 17.30: Oppsummering av økta

17.30 - 18.30: Møte på klubbhuset, praktisk info fra klubben.

 

Da får vi gått gjennom alt som behøves for å komme i gang både på og utenfor banen. Foreldre som ikke har meldt seg i trenerteamet, men som har lyst til å få med seg introen er selvsagt også hjertelig velkomne.
Masse barn møtte opp til oppstartsdag for 2016

Postet av Sverresborg Fotball den 22. Aug 2022


Lørdag 20. august ble det arrangert oppstartsdag for 2016-kullet i Sverresborg. Vi gleder oss over bra oppmøte og ikke minst stort engasjement foreldregruppa!

 

Praktisk info for G2016 og J2016

 • Treningstid er tirsdager kl 17.00 til 18.00 på den delen av banen som heter Treningsfeltet
 • Det er ikke meldt på lag til kamper i høst. Foreldregruppene kan selv avgjøre om laget skal meldes på en eller flere cuper utover høsten
 • Det er ikke dugnad for 2016-kullet i høst.
 • Det er opprettet grupper for J2016 og G2016 i appen Hoopit, som vi bruker til informasjon og kommunikasjon fra klubben. Trenerteamet for hvert lag får litt ekstra opplæring i Hoopit, og kan hjelpe resten av foreldregruppa i gang.
 • Eventuell Facebook-gruppe, Messenger-gruppe etc opprettes og administreres av laget selv.

 

For de som er i trenerteamet tilbyr klubben en liten intro allerede til uka. Dette foregår onsdag 24. august, og består av følgende:

 

16.30 -17.15: Demoøkt på treningsfeltet.

17.15 - 17.30: Oppsummering av økta

17.30 - 18.30: Møte på klubbhuset, praktisk info fra klubben.

 

Da får vi gått gjennom alt som behøves for å komme i gang både på og utenfor banen. Foreldre som ikke har meldt seg i trenerteamet, men som har lyst til å få med seg introen er selvsagt også hjertelig velkomne.
Oppstartsdag for 2016 kullet

Postet av Sverresborg Fotball den 2. Aug 2022


Velkommen til oppstartsdag for skolestartere i Sverresborg fotball!

Lørdag 20/8 kl. 10.00 inviterer vi alle gutter og jenter født 2016 til Havsteinbanen.

Her vil dere foreldre få god informasjon om fotballtilbudet i Sverresborg fotball, samtidig som barna får oppleve en morsom treningsøkt med trenere fra klubben. 
Dagen gir et lite innblikk i hvordan det er å spille fotball i Sverresborg. Vi har fokus på glede, trivsel, mestring og inkludering, fotball skal være gøy for alle!

Den 23.august kl.1800 vil det også avholdes et trenerforum for trenere/lagledere på de nye kullene. Her vil dere få se en demoøkt samt informasjon fra klubb som vil være nyttig i tiden fremover.

Det er ikke nødvendig med fotballsko, men husk gjerne drikkeflaske.

Er det noe mer du lurer på, ta kontakt med barn@sverresborgfotball.no

Vel møtt til en sosial og artig fotballøkt!
Banen delvis stengt også i uke 29

Postet av Sverresborg Fotball den 17. Jul 2022Brende skal fortsette på sørsiden av banen i neste uke å forbedre banen så den er klar til seriestart. 

PÅ dagtid når de jobber ber vi om at 7 er banen er den som benyttes da de benytter mye anleggsmaskiner som kjøres over banen, vi ønsker ingen ulykker!!

Når de har avsluttet arbeidet for dagen så kan 11er banen benyttes, men vær vennlig å ikke gå/spring der de holder på å graver. 


Garderobene er også stengt frem til starten av august grunnet oppussing. 
HAVSTEINBANEN STENGES I UKE 28

Postet av Sverresborg Fotball den 8. Jul 2022

Foto: Proturf


 På grunn av utbedringer på havsteinbanen etter skader den har fått igjennom vinteren på grunn av grunnarbeidet på banen vil Brende og Proturf i uke 28 ta opp en god del av matta, fjerne masse og legge på ny masse. Derfor vil banen være stengt hele uke 28 å den kan ikke benyttes verken til organisert eller uorganisert aktivitet.
 
 Takk!
 
 Med hilsen
 Sverresborg FotballSkandia Cup sparkes i gang !

Postet av Sverresborg Fotball den 24. Jun 2022


Endelig sparkes Skandia Cup i gang igjen etter flere års pause på grunn av pandemien. Det gledes til masse barn og unge som skal få spille fotball , dra på disko og bli kjent med andre mennesker!
Sverresborg Fotball er godt representert i cupen med hele 24 lag, to av disse er samarbeidslag. 

Sverresborg Fotball sine kamper ser du her:

https://skandiacup.no/2022/result/club/31256050/matches

Sverresborg/National G19 sine kamper ser du her:

https://skandiacup.no/2022/result/team/32119567/matches

National/Sverresborg/Vestbyen J17 sine kamper ser du her:

https://skandiacup.no/2022/result/team/32550171/matches


Klubben ønsker alle lag masse lykke til i turneringen! Kjøp bambusa sokker og støtt Sverresborg Fotball

Postet av Sverresborg Fotball den 21. Jun 2022


Som alle idrettslag og organisasjoner trenger også Sverresborg Fotball å kjøre salgs dugnader slik at vi kan opprettholde god aktivitet og drift på Havsteinbanen.
Denne gangen har vi valgt sokker da prisen på toalettpapir har økt betraktelig på grunn av transport og papir kostnader.

Sokkene fra bambusa er av høy kvalitet å passer det fleste føtter!

I en familiepakke får man 15 par dress sokker (sort)
7 par hvite ankelsokker

7 par sorte ankelsokker

En pose koster totalt kr 1000,-

Skal du kjøpe en pakke med hvite ankelsokker feks, koster det kr 200,-

ANKEL SOKKER


Komfortabel, all-round ankelsokk som er svært luftig. Med innstøpt silikonpute i hæl, sitter sokken som den skal uten å skli ned.


Fordeler

 • Nøytrale farger i sort og naturhvit
 • One size (36-44)
 • Unisex
 • Perfekt passform
 • Forsterket i tå og hæl
 • Silikon i hæl
 • Luftige og myke

 

DRESS SOKKER

Elegante og stilrene Bambusa-sokker til han og henne som er lun og god. Tekstilene vi benytter gir deg opplevelsen av tørre føtter selv på varme dager.


Fordeler

 • Nøytrale farger i sort og naturhvit
 • One size (38-45)
 • Unisex
 • Perfekt passform
 • Forsterket i tå og hæl
 • Luftige og mykeØnsker du å kjøpe sokker og støtte klubben så ta kontakt med alex.holmsve@sverresborgfotball.no eller send oss en melding på facebook så avtaler vi utlevering. 

Takk for at du støtter Sverresborg FotballMDE CUP for seniorlag i august!

Postet av Sverresborg Fotball den 21. Jun 2022


Vil dere teste formen før høstsesongen starter? 

Da kjører Sverresborg Fotball en cup for seniorlag både damer og herrer den 12-14 august på Havsteinbanen!

Dette vil være en turnering hvor alle lag spiller 3 kamper innledende og så vil det være semifinale, bronsefinale og finale. 

Kamper spilles Fredag , Lørdag og Søndag. Vi må være klare over at melder vi oss på blir kampoppsettet slik som det sendes ut. Da vi har en bane og spille kampene på så må man starte tidlig på lørdag og søndag for å få dette til å gå opp.

En klubb kan melde på kun ett lag.


Ingen krav til at man er på et toppnivå, her kan klubber fra alle divisjoner melde seg på - cup er cup og fotballen er rund!

Påmelding skjer her: https://www.profixio.com/app/mde-cup-sverresborg-senior-2022

Velkommen :)

Se podcasten med Ole Sæter

Postet av Sverresborg Fotball den 17. Jun 2022


Nedenfor kan du både se og høre podcasten med Ole Sæter som ble spilt inn på Havsteinbanen.
Ole forteller om veien fra fra bredden til topp på 5 år!
Han hyller også Relling familien som holder det gående på fotballbanen. 

Hør også Geir-Olav Stenhaug sitt dikt til ole!

  

                                                                                                     

 Ole Sæter gjester SIFPODDEN

Postet av Sverresborg Fotball den 11. Jun 2022

FOTO: RBK MEDIA

 

Løven fra singsaker kommer tilbake på havsteinbanen og er neste gjest i SIFPODDEN med Alex Holmsve.

Ole Sæter tar turen tilbake til havstein hvor han spilte seniorfotball fra 2016-2017 sesongen, han har 41 kamper for Sverresborg i 3.divisjon samt en kamp i 6.divisjon for klubben. 


Ole startet sin fotballkarriere i Trond IL og etter det gikk han videre til Sverresborg, Kristiansund, Nardo, Ranheim og til slutt endte han opp i Rosenborg hvor han var på utlån til Ull/Kisa i 2021 mens nå i 2022 er han det heteste navnet i hele trøndelag! 


Vi glede oss masse til å få Ole tilbake på havsteinbanen og høre om hannes reise fra Sverresborg og nå 5 år etterpå spiller han eliteserien! 

Ole er klar for å svare på spørsmål dere måtte lure på, gå inn på SIFPODDEN på instagram og still spørsmål til ole i DM eller i storyen!


Til slutt må vi si takk til Rosenborg og Ole som tar seg tid til å være gjest :) 
Sverresborg Fotball fikk en gave fra Norsk-Tipping!

Postet av Sverresborg Fotball den 10. Jun 2022


I forbindelse med sykkelturen 2022 så er norsk-tipping en ivrig aktør rundt dette tiltaket.
 Av de klubbene som har grasrotandelen gjennom norsk-tipping trekker de ut en klubb i hvert fylke som mottar en gave på kroner 10.000. Dette ble Sverresborg Fotball!!
 
Frivilligheten er utrolig viktig for alle idrettslag og organisasjoner og det kommer ikke til og bli mindre behov. Dette er noe Sverresborg som klubb kommer til å rette større fokus på fremover også da dette skaper klubbtilhørighet, det er sosialt samt at man får et annet eierskap.
 
 Til høsten vil Sverresborg Fotball ta enda større tak rundt oss i nabolaget for å få knyttet til oss enda flere av de som bor rundt oss til å bli en del av oss og spesielt pensjonistene. 
 
For de som ikke har knyttet opp Sverresborg Fotball som grasrotmottaker på norsk-tipping så er det veldig enkelt.
 
 Gå inn i norsk-tipping appen – trykk på min side – tilknytt grasrotmottaker å skriv Sverresborg Fotball. Du kan også gå innom din nærbutikk å be om at de knytter opp Sverresborg Fotball for deg manuelt i tippekiosken.  Da vil klubben få 7% av det DU tipper for uten at det koster deg noe. Per 10.06.22 har vi 256 grasrotgivere og vi tåler enda flere! Gjør det i dag 😊
 
 Prosjektleder i klubben Alex Holmsve sier følgende om gaven klubben har fått
 
 «Dette betyr utrolig mye for oss som en liten klubb på Byåsen, disse pengene skal vi bruke på barna våre som skal få gode vilkår når de oppsøker havsteinbanen. Det skal alltid være folk og utstyr her som barna kan benytte, slik at man trives på havstein. Vi skal utover høsten knytte til oss pensjonistene i området, det er noe vi ser veldig frem til. Når jeg var på utdeling av dette så ser jeg frivillighetssentralen som står og deler ut gratis kaffe og vaffel til alle, både pensjonister og ungdommer. Å se så mange som bruker sin tid på og være frivillig for og glede andre er noe som gjør meg rørt. Frivilligheten må tilbake igjen, det er det ingen tvil om! Vi må takke alle våre frivillige i Sverresborg Fotball, dere gjør en fantastisk jobb!»Velkommen til løkkefotball på Havsteinbanen!

Postet av Sverresborg Fotball den 10. Mai 2022

 Foto: NFF

 Velkommen til løkkefotball på Havsteinbanen!


Noen lørdager fremover mot sommeren, vil Sverresborg Fotball åpne Havsteinbanen for "løkkefotball"

Dette er ikke organisert i så måte, men vi har noen tilstede som stiller med baller, mål, kjegler, vester og hva man trenger for å få lekt litt med ball. 


Tilbudet er for alle som ønsker å det er selvfølgelig helt GRATIS


 

 

Vi er tilbake med mer løkkefotball på høsten 2022. 

De tiltakene vi hadde på våren 2022 har vært over all forventing, dette blir bra!!Prosjektleder Alex Holmsve i Sverresborg Fotball sier følgende om tilbudet

 "Det å møtes på løkka er noe av det jeg savner mest selv fra jeg var barn, her kan man være med venner, spille litt fotball, gå en tur på rema og kjøper boller å sjokomelk å dra ned på banen igjen. Her stilles det ingen krav til ferdigheter og heller ingen som forventer at man må score et mål eller vinne kampen, her skal man kun kose seg å ha det gøy på løkka,. Alle som har lyst kan komme , det gjelder i alle aldre! 
Det vil ikke være organisert, så alle sammen er velkommen på banen å her får de låne utstyr som de kan benytte på banen - vi har alltid noen tilstede slik at man får lånt det man trenger. Ser frem til første "løkkefotball dag!"

MDE CUP Sverresborg sparkes i gang til helgen

Postet av Sverresborg Fotball den 19. Apr 2022


Endelig kan man sparke i gang cup på Havsteinbanen igjen!

Denne gangen under navnet MDE CUP Sverresborg.

Cupen skal arrangeres over to helger i april hvor første helga er nå 22-24 april og for de yngste den 29.april-1.mai

I tillegg kommer en ny utgave av cupen for seniorlag i august, dette kommer vi tilbake til.

Kampoppsett for første helg kan du se her
Tre lag videre i Obos Cup!

Postet av Sverresborg Fotball den 7. Apr 2022


Sverresborg Fotball har vært delaktig i gruppespillet i Obos cup å har gått videre med tre lag til sluttspill. 


Gutter 13 -  Sverresborg møter Byåsen i åttendedelsfinale

Jenter 17 - Sverresborg/Vestbyen/National møter Melhus/Gauldal

Gutter 19 - Sverresborg møter Tiller 2

Alle våre lag har også fått hjemmekamper, så her blir det masse kamper utover høsten på Havsteinbanen!

Siste spilledato er 28.august. Kampene kan spilles på et tidligere tidspunkt enn oppsatt. 


Se mer info om obos cup herSverresborg Fotball har tegnet avtale med ny hovedsponsor

Postet av Sverresborg Fotball den 1. Apr 2022Sverresborg Fotball sin nye hovedsponsor er MDE


MDE er et konsulentselskap som hjelper arbeidstakere og bedrifter med å finne hverandre.

 

MDE tilbyr konsulent- , bemannings- og rekrutteringstjenester, regnskaps tjenester, offshore personell og rådgivning, der målet vårt er å bidra til verdiskaping ved å rådgi og tilrettelegge slik at arbeidstakere og virksomheter finner hverandre.

"MDE utvider og etablerer oss nå i Trondheim, vi ønsker å være synlige i nærmiljøer og vil støtte opp om lokal idrett. Vi kjenner Sverresborg Fotball godt og gleder oss til å samarbeide fremover – Endelig er pandemi begrensningene borte og vi ser frem til å se glade barn og ungdom kose seg på Havstein banen igjen!" sier salgsdirektør Trond Engedal i MDE


Prosjektleder i klubben Alex Holmsve som har forhandlet frem denne avtalen sammen med MDE sier følgende om avtalen
"For Sverresborg som klubb er dette en unik mulighet for oss videre med en bedrift som nå etablerer seg i Trondheim å som ønsker og være synlige i nærmiljøene, vi som klubb kommer også til og bruke MDE mye i tiden fremover for å lære mye av hvordan de jobber som igjen kan være overførbart også inn til oss som klubb. I avtalen så har også SIF CUPEN blitt døpt om til MDE CUP Sverresborg som vil avholdes på Havstein de to siste helgene i april samt en senior turnering i august. Vi ser veldig frem til et god samarbeid i årene fremover med MDE!Innkalling til årsmøte i Sverresborg Fotball

Postet av Sverresborg Fotball den 25. Feb 2022


ÅRSMØTE 24. mars 2022

Sverresborg Fotball inviterer til årsmøte på klubbhuset, torsdag 24 mars klokken 1930

 

A picture containing clipart
Description automatically generated

 

Sverresborg Fotball årsmøte  24.mars kl 1930, Havsteinbanen

                                                                                                                                                                                           

 1. ÅPNING, Leder – Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og saksliste – Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
 2. ÅRSBERETNING/ÅRSMELDING 2022 – Styret – SU – Lagene
 3. ØKONOMI/REGNSKAP – Økonomiansvarlig – Regnskap 2021 – Revisjonsberetning – Budsjett 2022
 4. INNKOMNE FORSLAG
 5. MEDLEMSKONTIGENT
 6. ORGANISASJONSPLAN
 7. VALG – Styremedlemmer, revisor, representanter til ting/møter, valgkomite
 8. AVSLUTNING – med enkel servering

 

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøte må være sendt styret innen 10. mars 2021.

Foreliggende saksdokumenter vil være tilgjengelige en uke før årsmøtet.

Kun registrerte medlemmer, som har vært medlem i minst en måned, har stemmerett på årsmøtet.

                                                                                                                                                                                                          Styret -