Sverresborg Fotball søker ny hovedtrener for herrer senior 4.divisjon

Postet av Sverresborg Fotball den 16. Jan 2023


Hovedtrener Herre senior i Sverresborg Fotball:
 

Sverresborg Fotball søker etter ny hovedtrener til herrer senior da vår trener takket av etter sesongen 2022. Sverresborg Fotball er for øyeblikket i 4.div med en treningsvillig og ambisiøs spillergruppe.
Vi ønsker å bygge videre på denne spillergruppen og søker etter ny trener som kan fortsette den positive utviklingen i klubben. 
 
Sverresborg Fotball er sertifisert som kvalitetsklubb, og sportsplanen vår ligger tilgjengelig på klubbens hjemmeside: https://www.sverresborgfotball.no/ 


Oppgaver; 
 • Hovedtrener herrer senior 

• Delta på trenerforum og oppfølging av klubbens sportsplan i samarbeid med sportslig utvalg.
• Oppfølging inn mot ungdomsavdelingen for å vurdere spillere som er aktuelle for hospitering til herrelaget.
 • Trenerveileder for yngre årganger
 
Kvalifikasjoner;
 • B-Lisens eller bedre
 • Ambisiøs og engasjerende
 • Du brenner for utvikling av yngre spillere og er positiv til å slippe de til i seniorfotballen
 

Søker må beherske norsk muntlig

Godtgjørelse etter avtale.
 Søknad med CV, eller spørsmål til stillingen sendes daglig leder Alex Holmsve på alex.holmsve@sverresborgfotball.no


 Søkere vil bli kontaktet fortløpende, søknadsfrist 29.01.2023.Havsteinbanen får nye flomlys

Postet av Sverresborg Fotball den 29. Nov 2022

Bilde er tatt fra banen i Romolslia etter nytt lysanlegg ble montert her
 
Sverresborg Fotball og LadeLys har inngått en avtale på nye flomlys på Havsteinbanen.
Dette er helt nye led pærer som står til kravene i 3.divisjon med 350 lux.
Anlegget vil føre til mye bedre lys på banen, lavere strøm kostnader samt appstyring av lysene.


LadeLys er midt-norges største leverandør av LED idrettsbelysning å salgssjef Morten Røvik sier det er veldig fornøyd med å få Sverresborg Fotball med på laget.

Nye lys på banen vil forhåpentlig være ferdig installert i løpet av desember måned FFO tilbud fra 2023

Postet av Sverresborg Fotball den 15. Nov 2022FFO - Telenor Xtra


Telenor Xtra er for barn fra 3-7 trinn

Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Ved å påvirke aldersgruppen 9-12 år håper vi å kunne påvirke barnas motoriske, mentale og sosiale beredskap. 

Målet er at barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning. I så måte er Telenor Xtra en viktig tilvekst til norsk fotball sin framtid. Samtidig stiller vi krav til kvalifiserte trenere, som er trygt forankret i barnefotballens verdier. 

Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom i NFF har ansvaret for å utvikle og innholdet i Telenor Xtra som skal være et helhetlig skolefritidstilbud med fotball i fokus. Fotballaktiviteten er sentral, men den må utformes som et supplement til den vanlige fotballtreningen på ettermiddagen, og ikke fremstå som et rekrutteringstiltak alene.  

Det er tenkt allsidighet i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt. 

Vi utvikler bevegelsesglede og gode vaner. 
I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold,  fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. 
Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging. 

Deltagelse i Telenor Xtra konseptet skal være en garanti for høy kvalitet, god planlegging og sterk gjennomføringskraft. 
Sammen med et godt tilbud til barn og unge vil også utvikling av klubbene være en sentral målsetting.
Konseptet vil for klubbene bety kvalitetssikring av aktivitet, planmessig gjennomføring og riktig pedagogisk retning. 

Sterke synergieffekter vil være kompetanseoverføring til klubb, positivt omdømme og attraktivitet i markedet.

Telenor Xtra vil bli ledet og fulgt opp av en fagansvarlig som har tilhørighet i Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom.

 


 Telenor Xtra har følgende visjoner med sin påvirkning og utvikling. Under hver visjon er det målsettinger som skal prege innhold og pedagogisk tilnærming i hele konseptet. Enkelte virkemidler og aktiviteter i forhold til visjon og målsetting vil være opp til hver enkelt klubb å planlegge. Dette vil sikre eierskap og forankring hos den enkelte Telenor Xtra klubb, og at man får maksimalt ut av lokale forhold og intern kompetanse.

 • Skape bevegelsesglede
  • Trygghet vs. Utfordring + Mestring = Trivsel og Utvikling
  • Variert og god aktivitet
  • Stimulere til mer aktivitet
    
 • Pedagogiske stikkord
  • Se og bli sett
  • Gi og ta ansvar
  • Mobbefritt og fair play
  • Trygge og forutsigbare rammer
  • Medbestemmelse
    
 • Bidra til gode vaner
  • Kosthold
  • Lekser
  • Hygiene
  • Selvstendighet
  • Respekt
  • Planlegging og struktur
    
 • Utvikle norsk fotball
  • Klubbutvikling
  • Sportsplan og nøkkelroller
  • Kvalitet på aktiviteter
  • Variasjon
  • Utviklingsmål
  • Utvikle ferdigheter

 

 

 • Telenor Xtra aktiviteter følger skoleåret i kommunen.
 • Telenor Xtra har følgende alternative tilbud våren/høsten 2023:
  • 3dager  (Mandag ,Tirsdag og torsdag)
  • Tirsdager er for 2014 kullet
  • Torsdager er for 2011 og 2010
  • Mandager er et ekstratilbud til de som ønsker å ha en ekstra dag med enda mer fotballfokus.

1 økt per uke (prisen gjelder for perioden som står til nedenfor, gjelder torsdag)

Januar-Mars                    kr 2000,-   

April-Juni                          kr 2000,-

August-Oktober              kr 2000,-

November-Desember    kr 1200,-  (brøyting, salting og varme på banen medfører litt høyere kostnad disse månedene)

I tillegg kommer et gebyr fra hoopit ved betaling.
 
2 økter pr uke (prisen gjelder for perioden som står til nedenfor,  Mandag og torsdag)

Januar-Mars                   kr 3000,- 

April-Juni                        kr 3000,-

August-Oktober            kr 3000,-

November-Desember   kr 1500,- (brøyting, salting og varme på banen medfører litt høyere kostnad disse månedene)

Faktureres 15.januar, 15.april, 15 august og 15.november


Hvis man trenger transport med buss vil det påløpe ekstrakostnader på kr 200 per måned.

15.januar - plassen må sies opp før 20.desember

15.april - plassen må sies opp før 20.mars

15.august - plassen må sies opp før 20.juli

15.november - plassen må sies opp før 20.oktober

Inkludert i dette er:

- Deltakerpakke (genser, bukse, bag og strømper)

- Inkludert måltid etter treningsøkten som vår husvert Arvid Birkeland står for. (Gjelder ikke mandager)

Plassen sies ikke opp selv om skoleåret er ferdig, denne må sies opp innen 20.juli om man ikke skal delta fra august måned. Hvis oppsigelse kommer etter denne datoen må man betale for tre måneder. Dette har med planlegging av bemanning, mat osv. 

Epost: ffo@sverresborgfotball.no


Leder for FFO: 

Alex Holmsve  

 

Trenere på FFO: 

Marius Sletvold - faglig ansvarlig på felt

Emil Sivertsvoll - Trener

Selma Silseth - Trener

Silje Myrvoll - Trener

Cornelia Knudsen - Trener

Ulrikke Wisth - Trener
EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE

Postet av Sverresborg Fotball den 31. Okt 2022

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 21.11.2022

Sverresborg Fotball inviterer til ekstra ordinært årsmøte digitalt, mandag 21.november kl 15:00.

Følgende link kan benyttes;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdlMDFmNDctODlkYi00YjllLWI3YzgtYjA0ZDU4M2NjNDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b7e4170-8348-4aa4-bfae-06a3e1867469%22%2c%22Oid%22%3a%224cd171d3-8be6-48c3-9b62-853bb5956b94%22%7d

 

A picture containing clipart
Description automatically generated

 

 1. Sak – Oppløsning av Idrettslagsalliansen i SIF og nedleggelse av SIF. 

Årsmøtet i Sverresborg Fotball vedtar at Sverresborg Fotball skal ha rett til å benytte logo og navn, men at de på eget årsmøte kan vedta endringer både på navn og logo. Eiendeler som ligger i regnskapet til Sverresborg IF (allianseidrettslaget) overføres til Sverresborg fotball innen 01.05.2023 ref vedlagt avtale. Sverresborg Fotball beholder dagens registrering i Brønnøysundregistrene. Sverresborg Fotball fortsetter som medlem i Norges idrettsforbund og de særforbund som de er medlem av i dag. Dette vedtaket betinger likelydende vedtak på årsmøtene i hele alliansen.

 

 • Styret -


Velkommen til allidrett

Postet av Sverresborg Fotball den 14. Sep 2022


Allidrett er det første idrettstilbudet i Sverresborg Idrettsforening. Tilbudet starter når barna går siste året i barnehagen (4/5 år). Målet er at barna skal bli kjent med forskjellige idretter, oppleve mestring i idretten og viktigst av alt oppleve idrettsglede! 

Oppstart for allidrett blir den 12.09.22 og vi har treningstid i gymsalen på Sverresborg ungdomsskole mandager 16-17.

Vi bruker Hoopit som hovedverktøy for informasjon, påmelding, betaling etc. Link for registrering fås ved kontakt med allidrett@sverresborgfotball.no 

 

Kontaktinfomasjon: allidrett@sverresborgfotball.no

Koordinator:  Oskar Gärdeman  Tlf: 40552716 

 

Treningsplan Høst 2022 (Planen er foreløpig og det kan forekomme endringer):

12:09: Hinderløype/gymsal-lek                      16-17 Sverresborg ungdomsskole

19.09: Hinderløype/gymsal-lek                      16-17 Sverresborg ungdomsskole

26.09: Golf                                                           Tidspunkt/sted kommer

03.10: Ballek                                                        16-17 Sverresborg ungdomsskole

10.10: Høstferie

17.10: Ballek                                                          16-17 Sverresborg ungdomsskole

24.10: Hinderløype/gymsal-lek                      16-17 Sverresborg ungdomsskole

31:10:Halloween - Refleksorientering           Tidspunkt/sted kommer

07.11: Dans                                                            Tidspunkt kommer - Sverresborg ungdomsskole 

14.11: Dans                                                             Tidspunkt kommer - Sverresborg ungdomsskole

21:11: Klatring                                                       Tidspunkt/sted kommer

28:11: Klatring                                                     Tidspunkt/sted kommer

05.12: Juleavslutning                                       16-17 Sverresborg ungdomsskole


 
 

Informasjon til foreldre SIF Allidrett                                                                                  

 

Uteaktivitetene er avhengig av vær og føre. Melding om eventuelle endringer kommer på Hoopit.Noen punkter om hvordan vi ønsker å ha det på allidretten:
1. Alle barn må ha med foreldre/foresatte som er tilgjengelig i treningstiden
2. Det er ønskelig at voksne ikke er i salen under innetreningene
3. Drikkepause foregår samlet én gang i løpet av treningen - husk drikkeflaske
4. Det skal ikke benyttes sko i gymsalen. Gymsokker eller barbeint anbefales
5. Foreldre/foresatte sørger for at trenerne får informasjon om eventuelle allergier og spesielle behovKjøreregler under trening

1. Vær snill mot de andre barna

2. Når treneren blåser i fløyta skal man stå i ro og være stille.
3. Hør etter når treneren gir en beskjed og følg instruksjoner som blir gitt.
4. Husk å ha det gøy på allidretten!
 

Snakk gjerne med barnet ditt om disse kjørereglene og velkommen på allidrett :)